Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 289.     Från sida 289 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

”Det var min femtioåttonde födelsedag, och den skulle komma att firas på ett sätt och på en plats, som jag inte alls hade drömt om. Det var vanskligt för mig, att medge, att jag var i Europa; att jag hade framburit mitt vittnesbörd i England, Schweiz, Danmark, Norge och Sverige och var i färd med, att arbeta i Italien.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.