Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 282.     Från sida 282 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Det nya förlagshuset var en stor, betydande byggnad på 14 x 23 meter, med fyra våningar över källaretaget. De översta våningarna konstruerades så, att de, fram till dess att affärsverksamheten hade blivit större, kunde användas som familjebostäder. Det var en av dessa bostäder, som fru White hade som sitt hem under en längre period, medan hon vistades i Europa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.