Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 282.     Från sida 282 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Förlagsexpeditioner i många länder
Då fru White och hennes följe nådde förlagshuset, sade äldstebroder Whitney: ”Se vår mötessal, innan Ni går upp övervåningen.” Det var ett fint rum på första våningen, väl upplyst och välmöblerat. Fru White såg forskande på alla inventarier i byggnaden, och sade sedan: ”Det är en bra mötessal. Det känns, som om jag har sett denna inrättning tidigare.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.