Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 282.     Från sida 282 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

Inte länge därefter besöktes delarna av byggnaden huserande tryckeriet. Då de nådde fram till tryckerilokalen, var pressen i gång, och fru White sade: ”Jag har sett detta tryckeri förut. Denna lokal verkar väldigt bekant för mig.” Snart kom två unga män, som arbetade i tryckerilokalen fram, och föreställdes för gästerna. Fru White skakade hand med dem, och frågade: ”Var är den andre?”
”Vilken andre?”, undrade äldstebroder Whitney.
”Det finns en äldre man här”, svarade fru White, ”och jag har ett budskap till honom.”
(283) Äldstebroder Whitney förklarade, att presslokalens förman var i staden i ett ärende.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.