Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 45. 283.     Från sida 283 i den engelska utgåva.tillbaka

Arbete i Central-Europa

I det nya förlagshusets tryckerilokaler i Basel kände hon igen en av dessa platser. Några månader efter detta, under sitt besök i Norge, kände hon igen tryckerilokalen hos Cristiania Förlagshus {i nuvarande Oslo} som en annan av dessa platser; och sex år senare, under sitt besök i Australien, såg hon, i Bible Echo-kontoret i Melbourne, ytterligare en tryckerilokal, där hon kände igen platsen och tryckmaskinerna, som dem hon hade sett i synen i Battle Creek den 3. januari, 1875.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.