Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 51. 353.     Från sida 353 i den engelska utgåva.tillbaka

Avondaleskolan

Det är nödvändigt för de unga med kroppsarbete. Sinnet skall inte hela tiden belastas, så att de fysiska krafterna försummas. Okunskap om fysiologi, och ouppmärksamhet på hälsans lagar, har (354) fått många att hamna i graven, som kunde ha levt och arbetat samt studerat förståndigt. Den rätta användningen av sinne och kropp utvecklar och stärker alla krafter. Både sinne och kropp bevaras då, och orkar med olika slags arbete. Predikanter och lärare måste lära sig, att ta hänsyn till dessa ting, och de måste även följa denna regel väl. Det rätta bruket av deras fysiska styrka, så väl som deras mentala krafter, underlättar blodcirkulationen, och håller alla organ i det levande maskineriet i fungerande ordning. Människors sinnen blir ofta misshandlade, till dess att sinnessjukdom uppstår av ensidigt tänkande, av för stor ansträngning av hjärnans kraft, på bekostnad av kroppens organ. Det leder till sjukdomstillstånd hos organismens organ. Alla sinnesförmågor går att använda förhållandevis säkert, om de kroppsliga krafterna belastas lika mycket, och tankeverksamheten varieras. Vi behöver ombyte i våra sysslor, och naturen är en levande och sund undervisare. . . . .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.