Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 51. 356.     Från sida 356 i den engelska utgåva.tillbaka

Avondaleskolan

Letandet efter en passande egendom
Äldstebroder Olsen stannade kvar i Australien i sex veckor efter slutet på lägermötet 1894. Under tiden reste han ivrigt runt, för att finna en passande plats åt skolan. Konferensens ämbetsmän och styrelsen, som hade i uppgift, att finna ett ställe, hoppades kunna finna en bra egendomen före Olsens återfärd till Amerika, men här blev de besvikna. Fru White besökte många platser, som övervägdes. Efterhand, som forskandet skred framåt, blev det tydligt, att det skulle bli svårt, att köpa en egendom till bra pris och få tag på en passande egendom till verkets breda omfattning, som det skulle röra sig om för denna skola.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.