Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 51. 361.     Från sida 361 i den engelska utgåva.tillbaka

Avondaleskolan

Då jag kom till en annan stig, utbrast jag: ’Se, se på de fina bären. Vi behöver inte vänta till i morgon på dem.’ I det, att jag höstade frukten, sade jag: ’Jag trodde, att dessa plantor var sämre och inte omaket värda, att sätta i jorden. Jag hade aldrig väntat mig ett så överdådigt utfall.’

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.