Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 9. 74.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Svar på Bön

Vi knäföll alla i uppriktig bön till Gud för hennes skull. Vi åberopade löftet ”Bed och ni skall få”. Johannesevangeliet 16:24. Guds välsignelse åtföljde våra böner, och vi förnam den försäkran, att Gud ville bota den sjuka. En av de närvarande bröderna sade med eftertryck: ”Finns det här en syster med tillräcklig tro, för att gå och ta henne i handen, och be henne, att resa sig upp i Herrens namn?”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.