Väckelsen och därefter kapitel 3. 31.     Från sida 31 i den engelska utgåva.tillbaka

Även Gud har regler

Den himmelska lagen kräver, att vi älskar Gud till det yttersta och medmänniskorna som oss själva. Om inte denna kärlek kommer till uttryck, är den ivrigaste trosbekännelse ynkligt hyckleri....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.