Väckelsen och därefter kapitel 3. 31.     Från sida 31 i den engelska utgåva.tillbaka

Även Gud har regler

Laglydnad är väsentlig, inte bara med tanke på vår frälsning, utan med tanke på trevnaden för alla, som vi har att göra med. ”Great peace have they which love Thy law: and nothing shall offend them” (Psaltaren 119:165), heter det i det Ingivna Ordet. Ändå framställer begränsade människor för folket denna heliga, rättfärdiga och goda lag, denna frihetens lag – som Skaparen Själv har anpassat till människornas behov – som ett träldomsok, som ingen orkar med att bära. Men det är syndaren, som betraktar lagen som ett tryckande ok; det är överträdaren, som inte kan se något vackert hos dess stadgar. Det köttsliga sinnet ”underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller” (Romarbrevet 8:7)....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.