Väckelsen och därefter kapitel 3. 31.     Från sida 31 i den engelska utgåva.tillbaka

Även Gud har regler

Mer, än ”Du skall inte”
Vår tid kännetecknas av stor ondska och illvillighet. Massorna är förslavade av syndiga vanor och onda seder, och det är vanskligt att bryta fjättrarna, som binder dem. Likt en störtflod, översvämmar orättfärdigheten jorden. Brott, som nästan inte går att beskriva, är vardagsmat. Och ändå lär män, som säger sig vara väktare på Zions murar, att lagen bara var till för judarna, och upphörde i och med införandet evangelii tidsålders underbara förmåner. Förvisso föreligger det ett klart samband mellan den förhärskande laglösheten och brottsligheten och det faktum, att predikanter och folk håller fast vid och lär ut, att lagen inte längre är bindande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.