Väckelsen och därefter kapitel 3. 32.     Från sida 32 i den engelska utgåva.tillbaka

Även Gud har regler

Guds lags fördömande makt omfattar både det vi gör och det vi inte gör. Vi skall inte rättfärdiga oss själva för att vi inte gör det, som Gud kräver. Förutom att upphöra med att göra det onda, måste vi lära oss att göra det goda. Gud har gett oss förmågor att använda till det goda; och om de förmågorna inte kommer till användning, kommer vi helt klart att dömas som onda och slarviga tjänare. Vi har måhända inte begått några värre synder; sådana överträdelser kanske inte står uppskrivna om oss i Guds bok; men faktumet att våra gärningar inte bedömts vara rena, goda, upphöjda och ädla, visar att vi inte har gjort full nytta av de talanger, som anförtrotts åt oss och därmed drabbas vi av fördömelse .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.