Väckelsen och därefter kapitel 4. 36.     Från sida 36 i den engelska utgåva.tillbaka

Balans mellan tro och gärningar

Vi lever under en viktig och intressant period av denna världs historia. Vi behöver mer tro, än vi hittills haft; vi behöver ett fastare grepp om det himmelska. Satan anstränger sig till det yttersta, för att vinna segern över oss, ty han vet att hans tid för handling är begränsad. Paulus fruktade och darrade, då han sökte att vinna sin frälsning; och borde inte vi med fruktan se till att ingen av oss visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar, och visar oss ovärdiga evigt liv? Vi bör vaka och be, samt kämpa med all vår glöd, för att klämma oss igenom den trånga porten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.