Evangeliets tjänare kapitel 16. 69.     Från sida 96 i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.

Ett av de allra bästa sätt genom vilket unga människor kan göra sig lämplig för predikoverksamheten, är att börja som bokevangelister. Låt dem resa ut till små och större städer för att sälja böcker som innehåller sanningen för vår tid. I denna gärning kommer de att få tillfälle att tala Livets ord, och den sådd av sanning som de strör ut, kommer att växa och bära frukt. Genom att träffa folk och visa dem våra böcker kommer de att göra en erfarenhet, som de inte skulle kunna få genom att predika.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.