Evangeliets tjänare kapitel 16. 69.     Från sida 96 i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.

När unga män, som är fyllda med en innerlig längtan efter att frälsa sina medmänniskor, går ut i kolportörsarbete, kommer en skörd att samlas in åt Herren som en frukt av deras ansträngningar. Låt dem därefter gå ut som missionärer för att förkunna sanningen för vår tid, genom att de hela tiden ber om större ljus och om Andens ledning för att de måtte kunna förstå att tala ord i rätt tid till dem som är trötta. Låt dem utnyttja varje tillfälle till att utföra vänliga gärningar och komma ihåg att de går Herrens ärenden.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.