Evangeliets tjänare kapitel 16. 69.     Från sida 96 i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.

Alla som önskar ett tillfälle att verkligen missionera och som vill överlåta sig helt och odelat, skall finna att litteraturmissionen ger dem tillfällen att tala om sådant som berör det tillkommande och eviga livet. Den erfarenhet de därigenom får blir av största värde för dem som bereder sig för predikogärningen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.