Evangeliets tjänare kapitel 16. 70.     Från sida 97 i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.

Tjänaren lär sig, hur han bäst skall representera den gudomlige Ledsagaren som han är förenad med. Han visar respekt och vördnad för den Helige och Osynlige vats ok han bär och lär sig att vandra hans rena och heliga vägar. De som tror på den gudomlige Följeslagaren kommer att tillväxa. De erhåller kraft att kläda sanningens budskap i helig skönhet. – Vittnesbörd f församlingen 6, sid. 322.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.