Evangeliets tjänare kapitel 16. 70.     Från sida 97 i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.

Unga män, sök ivrigt att lära känna Herren, så kommer ni att lära er att ”hans uppgång är så viss som morgonrodnadens”. (Hos. 6: 3) Sök ständigt att bli mer framgångsrik. Eftersträva allvarligt en innerlig gemenskap med Återlösaren. Lev av tron på Kristus. Utför den gärning som Han utförde. Lev för att frälsa de själar som Han gav Sitt liv för. Sök på allt sätt att hjälpa dem som ni kommer i kontakt med… Samtala med deras gudomlige Bror, som med bud på bud, ljud på ljud, lite här och lite där, kommer att fullkomna deras utbildning. En nära gemenskap med Honom som offrade Sig själv som ett felfritt lamm för att rädda en förlorad värld, kommer att göra er till dugliga arbetare. - Vittnesbörd f församlingen 6, sid. 416.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.