Evangeliets tjänare kapitel 33. 120.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Att utarbeta föredrag. - Somliga predikanter skriver ut varje liten detalj när de utarbetar sina föredrag. Därigenom ger de inte Herren något tillfälle att leda deras sinnen. Varje punkt är bestämd, som om den var stöpt i en bestämd form, och de verkar oförmögna att avvika från den uppgjorda planen. Detta är ett allvarligt fel. Om den följs, kommer den att leda till att predikanterna blir själsligt inskränkta och lämna dem lika utblottade på andligt liv och andlig kraft som Gilboas berg var utblottade på dagg och regn.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.