Evangeliets tjänare kapitel 33. 121.     Från sida 167 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Se inte på de tomma bänkarna och låt inte tron och modet sjunka, utan tänk på vad Gud gör för att föra ut sanningen till världen. Kom ihåg, att du samarbetar med gudomliga krafter - krafter som aldrig sviker… Tala med samma allvar, tro och intresse som om tusentals var närvarande för att lyssna till din stämma.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.