Evangeliets tjänare kapitel 33. 122.     Från sida 167 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

En präst gick en regnig förmiddag till sin kyrka för att predika och fann att församlingen bara bestod av en enda man. Men han ville inte göra sin åhörare besviken utan predikade för honom med allvar och intresse. Resultatet blev, att mannen blev omvänd och blev missionär. Genom hans verksamhet fick sedan tusentals höra det goda budskapet om frälsning.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.