Evangeliets tjänare kapitel 33. 122.     Från sida 167 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Korta predikningar. - Låt inte budskapet för vår tid framföras i långa, tunga föredrag, utan i stället i korta tal som går rakt på sak. Långa predikningar sliter både på talarens krafter och på åhörarnas tålamod. Om talaren känner vikten av sitt budskap, så behöver han i särskilt hög grad vara noga med att han inte överanstränger sina fysiska krafter och ger de församlade mer än de kan behålla i minnet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.