Evangeliets tjänare kapitel 33. 122.     Från sida 168 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Följ ämnet. - Många talare spiller sin tid och sina krafter på långa inledningar och ursäkter. Somliga använder nästan en halv timme till sådant. Därigenom slösar de bort tid och när de kommer in på ämnet och försöker förankra sanningens principer i åhörarnas sinnen, har folk blivit trötta och kan inte inse betydelsen av dessa punkter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.