Evangeliets tjänare kapitel 33. 122.     Från sida 168 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Istället för att komma med ursäkter för att han skall tala till folket, bör predikanten börja som någon som vet, att han har ett budskap från Gud. Han bör göra sanningens väsentliga principer lika tydliga som milstolpar, så att folket inte kan undgå att se dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.