Evangeliets tjänare kapitel 33. 122.     Från sida 168 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Ofta spills tid med att förklara punkter som i själva verket saknar betydelse och som skulle godtas utan bevis. De väsentliga punkterna däremot bör göras så klara och övertygande som ord och bevis förmår att göra dem.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.