Evangeliets tjänare kapitel 33. 123.     Från sida 169 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Fördjupning i ett ämne. - Somliga har utvecklat den vanan att gå för långt i fördjupning. Förmågan, att samla tankarna omkring ett enkelt ämne och att utestänga alla andra, är god inom vissa gränser. De som sätter in hela sin andliga kraft på att fullfölja en viss tankekedja, står ofta tillbaka i andra avseenden. I samtal blir de enformiga och tröttar sin åhörare. Deras skrifter saknar en fri, lätt stil. När de talar offentligt, upptas deras uppmärksamhet helt av det föreliggande ämnet och de leds om och om igen till att gå allt djupare in i saken. De verkar finna kunskap och ljus när de blir intresserade och fängslade, men det är få som kan följa dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.