Evangeliets tjänare kapitel 33. 123.     Från sida 169 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Det finns en risk att sådana män kommer att plantera sanningens säd så djupt att det späda strået aldrig finner vägen till ytan. Även de mest väsentliga och mest uppenbara sanningar, som i sig själva är klara och tydliga, kan i så hög grad överskylas med ord, att de blir dimmiga och oklara.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.