Evangeliets tjänare kapitel 33. 123.     Från sida 169 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Enkelhet. - Argument är bra på sin plats, men mycket mer kan uträttas genom en enkel förklaring av Guds Ord. Kristi undervisning blev så tydligt illustrerad, att de mest okunniga lätt kunde förstå dem. Jesus behövde inte några långa och svåra ord i sina predikningar. Han använde ett enkelt språk som var anpassat efter vanliga människors fattningsförmåga. Han trängde inte längre in i de ämnen Han framlade än att de var i stånd till att följa Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.