Evangeliets tjänare kapitel 33. 120.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

När en predikant känner, att han inte kan avvika från ett utarbetat föredrag, kommer resultatet inte att bli mycket bättre än det som uppnås genom att läsa en predikan. Matta, formella föredrag innehåller föga av den Helige Andes livgivande kraft. Vanan att hålla sådana föredrag kommer på ett effektivt sätt att ödelägga en predikants användbarhet och duglighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.