Evangeliets tjänare kapitel 33. 123.     Från sida 170 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Predikanter bör framhålla sanningen på ett klart och enkelt sätt. Bland åhörarna finns det många, som behöver en tydlig förklaring av de steg som är nödvändiga i omvändelsen. Den stora mängden av befolkningen har mindre kunskap om detta ämne än många tror. Av dem som har tagit examen vid lärda skolor, vältaliga föredragshållare, duktiga statsmän och män i höga, betrodda ställningar, finns det många som har lagt ned sina förmågor i andra frågor, medan de har försummat de saker som har allra störst betydelse. När sådana män utgör en del av församlingen, anstränger sig ofta talaren för att ge sin predikan en intellektuell prägel, men försummar att uppenbara Kristus. Han bevisar inte att synd är överträdelse av lagen. Han gör inte frälsningsplanen tydlig. Det som skulle ha gripit åhörarnas hjärtan, skulle ha varit att hänvisa dem till Kristus, som dog för att göra återlösningen möjlig att uppnå för dem.>br>

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.