Evangeliets tjänare kapitel 33. 124.     Från sida 170 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Väckelser. - När Herren verkar genom mänskliga redskap och när folk påverkas av kraften från det höga, leder den onde sina medhjälpare till att utropa: ”Fanatism!” och till att varna för att gå till ytterligheter. Låt alla vara försiktiga med att upphöja detta rop, ty även om det finns falska mynt, kommer detta inte att förringa värdet av de äkta. Det finns falska väckelser och falska omvändelser, men av detta följer inte att alla väckelser måste betraktas med misstänksamhet. Låt oss inte visa det förakt som fariséerna visade, då de ropade: ”Den mannen tar emot syndare.” (Luk. 15:2).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.