Evangeliets tjänare kapitel 33. 124.     Från sida 170 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Det finns tillräckligt i Kristi liv för att lära oss att inte håna Hans gärning för själars omvändelse. Uppenbarelsen av Guds förnyande nåd i syndiga människor får änglar att glädjas, men på grund av otro har denna gärning ofta betecknats som fanatism och de sändebud som Gud har verkat genom, har omtalats som några som har har varit ivriga utan att äga kunskap.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.