Evangeliets tjänare kapitel 33. 124.     Från sida 171 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Sabbatsgudstjänster. - Den som har fått till uppgift att leda gudstjänsterna på sabbaten, bör studera hur han kan intressera sina åhörare för Guds Ords sanningar. Han bör inte alltid hålla en predikan som är så lång, att det inte blir något tillfälle för de närvarande att bekänna Kristus. Predikan bör ofta vara kort, för att åhörarna skall få tillfälle att ge uttryck för sin tacksamhet mot Gud. Tacksägelsens offer förhärligar Herrens namn. I de heligas församling lyssnar änglar alltid till den lovprisning som sänds upp till Herren i vittnesbörd, sång och bön.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.