Evangeliets tjänare kapitel 33. 120.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Gud vill att Hans arbetare skall vara helt beroende av Honom. De måste lyssna för att höra vad Anden säger och fråga: Vad är Ditt ord till folket? Deras hjärtan skulle vara öppna, så att Gud kan påverka deras sinnen. Då kommer de att vara i stånd till att ge folket sanning, frisk sanning från himlen. Den helige Ande kommer att ge dem tankar, som är anpassade till att kunna möta de närvarandes behov.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.