Evangeliets tjänare kapitel 33. 120.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Vördnad. - Jag har hört somliga predikanter tala om Kristi liv och lära på ett vardagligt sätt, som om de återberättade händelser i en eller annan stor mans liv i världen. Ja, det är verkligen inte något ovanligt, att predikanter talar om Kristus, som om han var en människa som de själva. När jag hör detta heliga ämne behandlat på ett sådant sätt, vållar det mig en smärta som jag inte förmår ge uttryck för. Jag vet nämligen, att trots att dessa män är sanningens lärare, så har de aldrig haft några upphöjda begrepp om Kristus. De har aldrig lärt känna Honom. Deras tankar rör sig inte på det höga plan som skulle ge dem en klar föreställning om karaktären hos världens Återlösare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.