Evangeliets tjänare kapitel 33. 121.     Från sida 166 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

De som har det rätta synsättet på Kristi karaktär och gärning, kommer aldrig att uppleva sig själva som goda eller storslagna. Svagheten och bristfälligheten i deras egna strävanden i motsats till vad Guds Son utförde, kommer att bevara dem ödmjuka och leda dem till att misstro sig själva och till att lita på Guds kraft när de utför sina gärningar. Att vanemässigt uppehålla sig vid Kristus och Hans fullkomliga förtjänst ökar tron, skärper den andliga synförmågan och stärker längtan efter att bli lik Honom och tillför bönen ett allvar som gör den verksam.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.