Evangeliets tjänare kapitel 33. 121.     Från sida 166 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Ovidkommande berättelser. - Predikanter bör inte göra det till en vana att berätta ovidkommande berättelser i samband med sina predikningar, eftersom detta minskar kraften i den sanning som presenteras. Berättandet av anekdoter eller episoder som ger upphov till skratt eller väcker intetsägande tankar, är mycket förkastlig. Sanningen bör kläs i ett rent, värdigt språk och de illustrationer som används för att belysa den, bör vara av motsvarande slag.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.