Evangeliets tjänare kapitel 33. 121.     Från sida 166 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Medel mot bristande uppmärksamhet. - En predikant måste ofta tala i en överfylld, kraftigt uppvärmd lokal. Åhörarna blir sömniga och sinnena förslöas. Det är nästan omöjligt för dem att få en klar uppfattning om de sanningar som presenteras.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.