Evangeliets tjänare kapitel 33. 121.     Från sida 167 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Om talaren i stället för att predika ville försöka undervisa dem, hålla sig mer till samtalsform och ställa frågor till dem, så skulle tankarna aktiveras och åhörarna skulle vara bättre i stånd till att fatta vad som blir sagt.

------------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.