Evangeliets tjänare kapitel 33. 121.     Från sida 167 i den engelska utgåva.tillbaka

Praktiska tips

Små församlingar. - Bli inte missmodig när det bara är några få närvarande för att höra ett föredrag. Vem vet om det inte kan vara någon närvarande som den Helige Ande arbetar med, även om det bara är två eller tre åhörare? Kanske Herren vill ge dig ett budskap till denna enda själ som, om den omvänder sig, kan bli ett medel att nå andra. Utan att du vet något om det, kan frukten av ditt arbete mångdubblas tusenfalt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.