Evangeliets tjänare kapitel 87. 302.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Mindre predikan, mer undervisning

På våra lägermöten bör man inte kräva, att en eller två arbetare skall ge all förkunnelse och all undervisning i bibliska ämnen. Det kan vissa tider uträttas mer gott, genom att den stora församlingen delas in i grupper. Därigenom kan den, som undervisar i bibliska sanningar, komma folket närmare än i en stor församling.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.