Evangeliets tjänare kapitel 87. 302.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Mindre predikan, mer undervisning

Det är långt fler predikningar på våra lägermöten än det borde vara. Detta lägger en tung börda på predikanterna. Mycket som behöver uppmärksammas, blir därför försummat. Många småsaker, som öppnar dörren för allvarliga dåliga onda ting, förbigås obemärkt. Det går ut över predikantens fysiska krafter och han berövas den tid han behöver till betraktelse och bön för att kunna bevara sin egen själ i Guds kärlek. Och när det hålls så många föreläsningar, den ena efter den andra, får folket ingen tid att tillgodogöra sig det de hör: Tankarna förvirras och gudstjänsten upplevs som tråkig och tröttande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.