Evangeliets tjänare kapitel 87. 302.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Mindre predikan, mer undervisning

Det skulle vara mindre predikan och mer undervisning. Det finns somliga, som vill ha klarare ljus, än de får genom predikningarna. Somliga behöver mer tid än andra för att förstå de punkter som framhålls. Om den sanning som förkunnas, kunde göras litet enklare och tydligare, så skulle de se den och ta emot den och den skulle fästa sig som en spik som slagits in på ett säkert ställe.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.