Evangeliets tjänare kapitel 87. 302.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Mindre predikan, mer undervisning

Det har visats mig, att våra lägermöten kommer att få större intresse och framgång. Jag har sett, att allteftersom vi närmar oss slutet, kommer det att bli mindre predikan och mer bibelstudium på dessa möten. Överallt på lägerplatserna kommer det att vara små grupper med biblar i handen, samtidigt som olika personer leder ett fritt bibelstudium i samtalsform.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.