Evangeliets tjänare kapitel 87. 302.     Från sida 408 i den engelska utgåva.tillbaka

Mindre predikan, mer undervisning

Det var denna metod som Kristus lärde Sina lärjungar att använda. När de stora skarorna samlades omkring Frälsaren, gav Han undervisning till lärjungarna och till folkmassan. Efter talen gick lärjungarna omkring bland folket och upprepade för dem vad Kristus hade sagt. Ofta hade åhörarna missuppfattat Kristi ord och lärjungarna kunde då tala om för dem vad Skrifterna säger och vad Kristus hade lärt dem att de säger. - Vittnesbörd för församlingen, 6, sid. 87, 88.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.