Evangeliets tjänare kapitel 87. 302.     Från sida 408 i den engelska utgåva.tillbaka

Mindre predikan, mer undervisning

Jesus, den store Läraren, tog med Sig Sina åhörare ut i naturen för att de skulle lyssna på vad allt det som Han har skapat hade att säga, och när de blev mottagliga, hjälpte Han dem att dra andliga lärdomar av det som de såg. De liknelser Han så gärna använde i Sin undervisning visar hur öppen Han var för naturens påverkan och hur glad Han var över att kunna dra andliga lärdomar från vardagslivet. Fåglarna i luften, liljorna på marken, såningsmannen och säden, herden och fåren -sådant använde Jesus för att illustrera Sina eviga lärdomar. Han hämtade också Sina illustrationer från vardagslivet och använde erfarenheter som Hans åhörare kände igen: surdegen, den gömda skatten, pärlan, fisknätet, det förlorade myntet, den förlorade sonen, huset på klippan och huset på sanden. I Hans undervisning fanns det något av intresse både för intellektet och hjärtat. Han lyste upp vardagslivet och människorna kände sig upplyfta, när de blev påminda om det andliga och osynliga och när de slapp att bara slita och släpa utan att kunna ägna sig åt djupare tankar. - Vägen till mognad sid. 118

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.