Evangeliets tjänare kapitel 99. 346.     Från sida 468 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Arbetsmetoder i främmande länder
Så snart ett arbete på ett nytt fält upptas, bör ett informationsarbete inledas och undervisning ges, bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där. Det viktigaste är inte att predika. Det viktigaste arbetet består i att gå från hus till hus, tala om Ordet och förklara Ordet. De, som vinner själar som lön, är de arbetare som följer det tillvägagångssätt som Kristus följde. Ständigt på nytt måste samma sanningar upprepas och arbetaren måste sätta hela sin tillit till Gud. Och vilka rika erfarenheter uppnår inte läraren, när han undervisar dem som befinner sig i mörker! Också han är en lärjunge och när han förklarar Skriften för andre, verkar den Helige Ande i hans sinne och hjärta och ger honom livets bröd till hungrande själar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.