Evangeliets tjänare kapitel 99. 347.     Från sida 468 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

I främmande land kommer arbetaren att få kontakt med alla slags människor och alla slags karaktärer och han kommer att finna, att för att kunna möta folkets behov måste han utnyttja olika tillvägagångssätt. En känsla av egen oduglighet kommer att driva honom till Gud och till Bibeln för att finna ljus, kraft och kunskap.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.