Evangeliets tjänare kapitel 99. 347.     Från sida 468 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

De metoder och medel med vilka vi kan nå fram till vissa mål, är inte alltid desamma. Missionären måste använda sitt förstånd och sitt omdöme. Erfarenhet kommer att lära honom, vilket tillvägagångssätt som är klokast att följa under de rådande förhållandena. Situationen är ofta sådan, att ett lands seder och opinionen i landet för med sig förhållanden, som inte skulle accepteras i ett annat land. Förändringar till det bättre måste göras, men det är bäst att inte handla burdust.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.